Bliv medlem

Nye medlemmer bliver registeret i DASU (Dansk Automobil Sports Union).

Kontakt vores Kasserer på mail:

Kasserer@StevnsMotorklub.dk

som sørger for at guide dig videre i Stevns Motorklub.

Prisen på medlemskab afhænger af,  hvilke type medlem du ønsker at være.

Hvad vil de sige at være medlem?

Du kan være medlem på flere måder.

  • Almindelig medlem uden licens.
  • Medlemskab med kørelicens.

Du betale medlemskab for et år af gangen.

For at være medlem er det ikke et krav at du selv kører – altså aktiv kører og dermed er med i løb.

Der er meget arbejde i at arrangere løb – så måske har du lyst til at være med.

Almindelig medlem uden licens

Almindelig medlem uden licens betyder, at du ikke selv er aktiv kører. Du får mulighed for at blive opdateret på løb og deltage i vores klubaftener. Nogle gange har vi temaer til disse aftener –  andre gange er det bare hygge med snak om motorsport og i det hele taget erfaringer og gode råd om biler.

Medlemskab med kørelicens

Medlemskab med kørelicens er,  hvis du ønsker at deltage i løb ved selv at køre eller sidde ved siden af.

Der er forskellige kategorier, men det vil kasseren hjælpe dig med at blive rigtig indplaceret.